กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมครูสอนใช้ห้องสมุด

    

กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่

    

กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด

      

 

TOP/MENU

 

<<< ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา   ยินดีต้อนรับทุกท่าน >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบางลี่วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙