ที่ตั้งห้องสมุด

 

ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา

ตั้งอยู่ที่ชํ้น  1  ตึก  4  อาคารพลินทรกาญจนา

 

                  

 

 

TOP/MENU

 

<<< ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา   ยินดีต้อนรับทุกท่าน >>>

 

 

 

โรงเรียนบางลี่วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙