ห้องสมุดของฉัน

ห้องสมุดจุดปัญญาจ้าสว่าง        เป็นศูนย์กลางศึกษาวิชาผอง

สื่อเรียนสอนสร้างสรรค์หลากครรลอง    สร้างมุมมองวิสัยทัศน์แจ่มชัดไกล

ชาวบางลี่ประจักษ์ตระหนักค่า     ร่วมศรัทธาสร้างสิ่งคุณยิ่งใหญ่

ร่วมเฉลิมกาญจนาภิเษกไท้          ห้องสมุดแห่งใหม่จึงมีมา

อาคารสี่ชั้นล่างกว้างขวางหรู        มีมุมครู มุมโสตทัศนศึก

ทั้งมุมเยาวชนให้ค้นคว้า                      มุมตำราอ้างอิงสิ่งสำคัญ

             มุมหนังสือทั่วไปให้เลือกอ่าน          อีกมุมวารสารให้เลือกสรร

 หนังสือพิมพ์ข่าวเด่นเป็นปัจจุบัน         มุมสำคัญนิทรรศการให้อ่านชม

มุมกาญจนาภิเษกองค์เอกกษัตริย์          เฉลิมรัตนราชาสง่าสม

          มุมสืบค้นทันใจสมัยนิยม      คอมพิวเตอร์เชิญก้มกดหากัน

มุมยืม-คืนหนังสือเหมือนซื้อของ     ใช้แสงส่องว่องไวไม่ผิดผัน

ใช้ระบบ Barcodeนำสื่อสำคัญ     ข้อมูลนั้นเข้าเครื่องไม่เปลืองคน

มุมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน         สองพี่น้องตระการผลิตผล

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยินยล             คติชนพื้นบ้านโบราณมี

มุมไหลเลื่อนเคลื่อนย้ายได้หลายจุด    เป็นมุมห้องสมุดแบบเคลื่อนที่

บริการให้อ่านหนังสือดี           ณ บางลี่วิทยา เชิญมาชม

  อ่านต่อ...

TOP/MENU

 

<<< ห้องสมุดโรงเรียนบางลี่วิทยา   ยินดีต้อนรับทุกท่าน >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบางลี่วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙